Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken

milieuprestatieberekeningElke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

Dit is geregeld in bouwbesluit 2012 afd. 5.2 welke vanaf 01-01-2013 in werking is

Nationale Milieudatabase (NMD)

De nationale Milieudatabase (NMD)  wordt per 1 juli 2015 door het Instituut voor Bouwkwaliteit [IBK] beheert en onderhouden. Voorheen gebeurde dit door Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

Is een SBK-milieuprestatiebewijs nodig?

NEE!
De SBK vraagt 16 tot 26 euro om een middels een SBK-bewijs een MPG berekening goed te keuren. Niet doen, compleet overbodig!

Een MPG berekening dient conform de norm (Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken) opgesteld te worden. De gemeente is de controlerende instantie om de berekening te controleren.

Offerte MPG berekening conform Bepalingsmethode Milieuprestatie binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een MPG berekening.