Artikel 5.10 Verbouw

milieuprestatieberekeningArtikel 5.10 geeft aan dat artikel 5.9 (duurzaam bouwen) niet van toepassing is bij verbouw [Stb. 2011, 676]. Hiermee wordt afgeweken van het uitgangspunt dat bij verbouw aan de nieuwbouwvoorschriften moet worden voldaan. Hiervoor is gekozen omdat de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken nog niet geschikt is voor toepassing bij verbouw.

(Woonfunctie, Kantoorfunctie)
Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 5.9 niet van toepassing.

Wat als de gemeente wel een MPG berekening eist voor verbouw?

Wat als de gemeente wel een MPG berekening eist voor verbouw? Het kan voorkomen dat bij een verzoek om aanvullende gegevens om een milieuprestatieberekening wordt gevraagd. Dit is echter niet terecht. U kunt de betreffende ambtenaar wijzen op artikel 5.10 Verbouw.

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van de artikelen? Neem gerust contact met ons op.