Milieuprestatieberekening.nl

milieuprestatieberekeningWelkom bij milieuprestatieberekening.nl

De MilieuPrestatie Gebouw berekening (MPG berekening) is (samen met bouwbesluit en EPC) onze specialiteit!
Daarom hebben wij (TiMaX) hier ook een themawebsite over gemaakt.

MPG specialist

Met ruim 1000 woningen en 350 kantoorgebouwen per jaar kunnen we met recht zeggen dat wij MPG specialist zijn!

Milieuprestatieberekening verplicht?

Sinds 1 januari 2013 is de milieuprestatieberekening ( naast de bouwbesluittoetsing en EPC berekening ) een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning!
Sinds 1 juli 2014 is de milieuprestatieberekening (MPG) toegevoegd aan de checklist van het omgevingsloket (OLO), het aantal gemeenten dat er nu wel om vraagt neemt hierdoor toe.

Dit is geregeld in bouwbesluit 2012 afd. 5.2 (01-01-2013 in werking getreden)

Eis milieuprestatieberekening per 1 januari 2018!

Per 1 januari 2018 is de eis voor een milieuprestatieberekening 1,0

NB: Indien bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger moet u voorlopig van de uitkomsten die uit de goedgekeurde rekentools komen 0,4 aftrekken voor de maatgevende grenswaarde. Deze kunstmatige correctie van de uitkomst van de milieuprestatieberekening wordt met een nieuwe, toekomstige release van de Nationale Milieudatabase hersteld.

Wat is de milieuprestatieberekening?

De MilieuprestatieGebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2.
Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.
Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

Bij welke functies een milieuprestatieberekening

De milieuprestatieberekening is alleen van toepassing op nieuwbouw van:

  • woonfuncties (woningen en woongebouwen)
  • kantoorfuncties >100 m2.

Levertermijn

We streven voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen naar een korte levertermijn. Neem voor de levertijd van een MPG berekening even contact met ons op.

In overleg kan er soms met spoed sneller geleverd worden (afhankelijk van onze planning), neem hiervoor even contact met ons op.

Offerte MPG berekening binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een MPG berekening.